Ochrana osobných údajov

Aké osobné údaje spracovávame

Okrem nižšie uvedených cookies štandardne nespracovávame žiadne ďalšie osobné údaje. Výnimku tvoria nasledujúce prípady:​

 • Kontaktovanie nás formou e-mailu – ak to je účelové (napríklad pre účely komunikácie ohľadom potenciálnej objednávky či podobne), uchovávame Vašu e-mailovoú adresu a osobné údaje, ktoré ste v e-mailovej komunikácii uviedli (napríklad v hlavičke alebo päte e-mailu apod.). Tieto údaje sú uložené iba po dobu nevyhnutne nutnú k vybaveniu záležitosti, ohľadom ktorej nás kontaktujete, a nie sú využívané pre žiadne ďalšie účely.
 • Ak ste naším klientom, potom uchovávame údaje, ktoré umožňujú realizovať Vami objednané služby či nákup Vami objednaných (a nami dodávaných) produktov - teda kontaktné údaje, prípadne ďalšie kontakty, ktoré ste nám v rámci obchodného styku dobrovoľne poskytli.

Kto voči nám vystupuje ako spracovateľ

Spracovatelia osobných údajov sú vo vzťahu k našej spoločnosti ako správcovia nasledujúcich inštitúcií:

 • Poskytovateľ hostingových služieb;
 • Poskytovateľ softwarového riešenia na správu webových stránok;
 • Advokát;
 • Mobilný operátor;
 • Poskytovateľ CRM riešení.

​​Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

 1. Máte právo nás kedykoľvek kontaktovať a chcieť poznať, aké Vaše osobné údaje a pre aký účel spracovávame.
 2. Máte právo vzniesť proti tomuto spracovávaniu námietku.
 3. Máte právo na to, aby sme prestali Vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ pre ich spracovanie neexistuje iný právny dôvod (napríklad zákonná povinnosť).

Cookies

Akým spôsobom využívame cookies na tomto webe? Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje a prečo si môžete byť istí, že Vám v tomto smere od nás žiadne nebezpečenstvo nehrozí? To všetko sa dozviete na tejto stránke.

Čo sú to cookies

Ide o malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok, ako je napríklad prihlasovanie. Vďaka cookies si stránky môžu tiež zapamätať rôzne nastavenia, ako je jazyk, font a ďalšie možnosti, ktoré ste si pre zobrazenie či používanie stránok sami zvolili. To je dôvod, prečo cookies umiestňujeme na Váš počítač. Robí to aj väčšina veľkých internetových stránok a poskytovateľov vrátane elektronických obchodov.

​​Na čo využívame cookies na tomto webe

Cookies možno rozdeliť podľa ich trvanlivosti a podľa toho, kto ich na Váš počítač umiestňuje. Podľa ich trvanlivosti ich možno rozdeliť na dve kategórie:

 • Krátkodobé (session cookie) zostávajú vo Vašom prehliadači do zatvorenia Vášho prehliadača, potom sa vymažú.
 • Dlhodobé (persistent cookie) zostávajú uložené vo Vašom prehliadači dlhú dobu (záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookie) alebo pokiaľ ich ručne neodstránite.

​Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva, sa rozdeľujú na dve kategórie:

 • Cookie prvej strany (first party cookie) vytvára priamo webová stránka alebo skriptá na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia k zaisteniu základnej funkčnosti webu.
 • Cookie tretích strán (third party cookie) sú najčastejšie cookies reklamných systémov, widgetov sociálnych sietí alebo vložených videí.

Aké cookies používame na tomto webe 

 • Technické (prvé strany, krátkodobé), ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie elementárnej funkcie stránok, tj. uloženie zvolenej jazykovej verzie
 • Google Analytics (tretie strany, dlhodobé) používame, aby sme Vám mohli stránky lepšie prispôsobiť. V nástroji Google Analytics používame tú časť analytických funkcií, ktoré nezhromažďujú údaje potrebné k profilovaniu užívateľa webu (vek, pohlaví, záujmy, IP adresa a pod.).

​Cookies nikdy nepoužívame k tomu, aby sme Vás osobne identifikovali, a nikdy do nich neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

​​Ako možno upraviť využívanie cookies

Všetky cookies, ktoré už na Vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov tiež ponúka možnosť blokácie umiestňovania cookies na Váš počítač, v takom prípade ale nebudete môcť využiť všetky naše online služby. Detailné informácie o nastavení ukladaní súborov cookies vo Vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača.​

Podrobnosti nájdete na stránkach AboutCookies.org

Formulár pre dopyt

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

SK